Nový prodejní nástroj

při získávání a zadávání zakázek napříč všemi obory

Zadavatelům

,,spoříme finance, při realizaci zakázek"

Dodavatelům

,,spoříme čas, při hledání nových zakázek"

Fyzickým osobám

    ,,spoříme čas a finance, při výběru dodavatele zakázek"

O portálu aukcí 

Důvod vzniku projektu

Projekt původně vznikal pro potřeby stavebního průmyslu. Na jeho počátku byl stanoven cíl vytvořit podpůrný nástroj, který pomůže při přípravě zakázek usnadnit práci a minimalizovat vznik chyb u následného výběru dodavatele. Na druhé straně byly vzaty v potaz také obchodní zástupci dodavatelských společností, kteří věnují mnohdy zbytečně svoji energii, čas a finance zastupovaných společností k vyhledávání nových obchodních příležitostí a jen malé procento z nich, jsou schopni dovést až k následné realizaci. 

Cíle projektu

Portál Aukce zakázek ve své finální podobě umožňuje, právnickým a fyzickým osobám - podnikatelům i občanům, uspořit čas a finance při zadávání a následné realizaci zakázek. Také snižuje náklady za zaměstnance zjednodušením jejich práce a zvyšuje tržby společnostem, které o nové zakázky usilují. Občanům - nepodnikatelům, spoří především finance při realizaci zakázek a garantuje prověřené dodavatele, před kterými poskytuje právní ochranu, kterou nikdo jiný neposkytne.

Komu je portál zakázek určen?

Elektronický aukční portál se zakázkami s nejširší databází zadavatelů a dodavatelů, je určen pro podnikatele a občany, kteří zakázky vypisují a vyhledávají nové obchodní příležitosti, toto probíhá na portálu rychlostí, která nemá obdoby online a v reálném čase.

POZOR AKCE!!!
Všem uživatelům portálu, kteří se zaregistrují do konce roku 2018, je po dobu jednoho roku od uzavření registrace, poskytnuto jednoleté období ZDARMA!!! Již na nic nečekejte a rovnou vstupte do registrace!

Na portálu dělíme registrované uživatele do následujících skupin:

          ZADAVATELÉ ZAKÁZEK
        (jako Vyhlašovatelé aukcí)
Vyhlašovatelem je právnická nebo fyzická osoba podnikatel, má plná práva na portálu. Aukce nejenom vyhlašuje, také se jich účastní.
           Co registrací získají?
sníží konečné náklady za realizaci zakázek a obchodů díky online aukci. Ale také časové a finanční náklady za své zaměstnance, v oblasti přípravy zakázek a při hledání nových dodavatelů. Tyto dodavatele portál Aukce zakázek prověřuje při jejich registraci.

           DODAVATELÉ ZAKÁZEK
              (jako Účastníci aukcí)
Účastníkem je právnická nebo fyzická osoba podnikatel, má na portálu omezená práva. Aukcí se pouze účastní, nevyhlašuje je
             Co registrací získají?
přístup k databázi vypsaných zakázek u kterých se hledá dodavatel online a v reálném čase. Zrychlí obchody při vyhledávání nových obchodních partnerů a tím sníží finanční a časové nároky obchodních zástupců. Získání zakázky nebylo nikdy jednodušší a transparentnější než nyní s námi!

       OBČANÉ - FYZICKÉ OSOBY
  (jako Vyhlašovatelé aukcí - občané)
Vyhlašovatelem občanem je fyzická osoba nepodnikatel, který má na portálu omezená práva. Aukce pouze vyhlašuje, neúčastní se jich.
             Co registrací získají?
přístup k databázi prověřených dodavatelů s právní ochranou. Tohoto přístupu využijí při potřebě, realizace služeb prostřednictvím společností např. při úpravě bytu, výstavbě, rekonstrukci domu i stavební úpravě financované třeba vlastními zdroji nebo hypotečním úvěrem.

Jak to funguje

Rozšiřte náš team o dalšího člena ... 

1

REGISTRACE

Registrací na portálu získáte pro svoji společnost nový a jedinečný moderní nástroj - aukce zakázek, který pomůže, při správném používání s dalším růstem společnosti. Registrace je poskytována zaregistrovaným uživatelům do konce roku 2018, po dobu 12 měsíců zcela zdarma. Registrovat se mohou investoři, generální dodavatelé, obchodní firmy i občané.

2

PORTÁL AUKCÍ

Portál aukcí je webový prostor, kde se vypisují a přihlašují jednotlivé zakázky k soutěži s otevřenou cenou. Přístup na portál mají všichni registrovaní uživatelé. Zde si spravují své osobní profily a mají přístup k informacím a aktivitám, které na portálu vykonali po dobu 12-ti měsíců zpětně. Pokud není ze strany uživatele požádáno, pak se starší informace skartují.   

3

AUKČNÍ SÍŇ

V aukční síňi probíhá soutěž. Přihlášením šestého zájemce do soutěže dochází ke stažení aukce z portálu a začíná soutěž v uzavřené aukční síni pouze mezi přihlášenými účastníky. Aukce končí uplynutím doby, vypsané vyhlašovatelem. Vítězem aukce se stává účastník s posledním odhozem, před ukončením aukce. Vítěz získává zakázku a podepisuje SOD.

4

SLUŽBY SMS INFO

Služeb využijí všichni uživatelé portálu, kteří chtějí být nejrychleji upozorněni na jakoukoliv změnu, provedenou jak na portálu aukcí (např. vypsání zakázky), tak v aukční síňi (např. ponížení ceny odhoz jiného účastníka). Po přihlášení ke službě a zaplacení zvoleného balíku, dochází k  rozesílají sms zpráv mezi jednotlivé uživatele na telefonní čísla uvedená při registraci.

Pilíře portálu

Vyhlašovatel aukce - objednatel
Vyhlašovatele - zadavatele chráníme na portálu proti možnosti špatně odvedené zakázky dodavatelem, kdy dodavatel svoji zakázku nenastoupí, nesplní v termnínu nebo na zakázce provede škodu.

Účastník aukce - dodavatel
Účastníky - dodavatele chráníme proti nezaplacení vyhlašovatelem, kdy po vykonání dobře odvedené zakázky, odmítne zadavatel zaplatit. Podmínky na portálu, jsou nastaveny tak, aby dodavatel za dobře odvedenou dostal vždy a včas zaplaceno! 

Občan - fyz. osoba nepodnikatel
Občan - fyzická osoba nepodnikatel, již nikdy nepřijde o své finance je chráněn pro případy, kdy odevzdá dodavateli zálohu, ten nenastoupí a již nikdy své finance nevidí. 

Snadné zadávání zakázek do databáze - historie obchodů
Zavedením portálu do praxe, dosáhnete snadnějšího získávání zakázek a jejich dodavatelů. Díky přístupu do své historie, budete moci zpětně po dobu jednoho roku svoji aktivitu a zpětně ji analyzovat.

Okamžitě dostupné zakázky pro dodavatele - zrychlení obchodu
Dodavatelé mají online přístup k vypsaným zakázkám, tím získají snadný přístup k novým příležitostem o které mohou okamžitě soutěžit pouhým přihlášením do aukce. 

Ihned dostupní dodavatelé pro objednatele - zjednodušení
Objednatelé, mají okamžitý přístup k široké databázi dodavatelů. Dodavatelé jsou prověřeni společností Aukce zakázek při jejich registraci a do soutěže se mohou přihlašovat pouze dodavatelé, splňující požadavky zadavatele. 

Úspora času
Díky obchodu probíhajícímu online v reálném čase, dochází k jejich značnému zrychlení, oproti klasickému získávání a zadávání. Tím spoří registrovaní uživatelé čas, který využijí jinde a jinak.

Úspora financí
Spoříme finance dodavatelům, odběratelům i občanům. Dodavatelé jednoduše získávají zakázky, zadavatelé jednoduše získávají své dodavatele za nejlepší možnou cenu a občané jednoduše získávají prověřené dodavatele s právní ochranou naší společnosti.

Úspora nákladů
Spoříme náklady za zaměstnance zadavatelů, kdy je prostor pro chyby přenesen na dodavatele. Dodavatelům spoříme náklady za obchodní zástupce, kterým ubyde zbytečných cest a aktivit, spojených při získávání nových obchodních příležitostí.

Fair-play
Usilujeme o znovuuzdravení podnikatelské společnosti a soutěžního podnikatelského prostředé, máme nastavena stejná pravidla pro všechny registrované uživatele v duchu fair-play. Vracíme podnikání zpět do doby, kdy vyhrává prostě ten lepší.

Stejná pravidla
Stejná pravidla platí pro každého uživatele portálu. Při každém porušení pravidel, budou vyvozeny sankce dle pravidel společnosti. Při opakovaném porušení, dochází k vyloučení uživatele.

Nemožnost korupce
Korupce na portálu není přístupná!

Rychlý kontakt

Chcete být kontaktováni pracovníkem společnosti Aukce zakázek pro poskytnutí podrobných informací u Vás v kanceláři?
Zanechte nám jméno a telefon, kontaktuje Vás pracovník společnosti, pro sjednání osobní schůzky.

Aukční zpravodaj

Buďte s námi informováni o aktualitách portálu Aukce zakázek. ..... články budou dopsány a postupně přidávány pro následnou propagaci na sociálních sitích.

Mobirise

1. ledna 2018

Začínáme tvořit projekt

Začínáme ....

Mobirise

30. dubna 2018

Od projektu k hmotné podobě.

Již víme čeho chceme docílit a projekt ....

Mobirise

19. června 2018

První verze projektu

První verze je na světě ....

Mobirise

24. srpna 2018

Druhá verze projektu

Několik změn které ukázala první verze, jako nezbytné ...

Mobirise

13. září 2018

Ladění chyb před testovacím provozem

Jsme již před spuštěním testovací verze a ...

Mobirise

30. září 2018

Poslední práce v testovacím režimu a spuštění

Po osmi měsících intenzivní dřiny, jsme se konečně dostali do bodu, kdy jsme schopni projekt spustit a začít plnit naší databázi